Politica privacitat

Politica de privacitat

En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/99 (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, així com en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic 34/02, Hostal Fina li informa del següent:
1. Les dades personals recollides a través dels diferents formularis inclosos en www.hostalfina.com seran incorporades a uns fitxers automatitzats, titularitat d'aquesta empresa, amb la finalitat d'oferir la nostra millor atenció i informar dels nostres serveis i promocions i amb el seu previ consentiment, expressat mitjançant l'acceptació de les condicions d'aquests formularis.
2. En compliment de la legalitat vigent, aquest fitxer està inscrit al Registre General de Protecció de Dades.
3. Hostal Fina. no cedirà les seves dades personals a tercers sense el seu consentiment exprés.
4. L'usuari es fa responsable de la veracitat de les dades personals que faciliti a Hostal Fina i de la comunicació de qualsevol alteració en els mateixos.
5. Si ho desitja, pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i oposició previstos en la Llei, enviant un escrit al responsable del fitxer, Hostal Fina carrer Portaferrissa 11 08002 Barcelona o bé enviant un correu electrònic a info @ hostalfina .com. De la mateixa manera, Un. Pot manifestar en qualsevol moment el seu desig de no rebre publicitat. Per a qualsevol dubte referent a la política de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal seguits per Hostal Fina pot dirigir-se a la mateixa direcció.
6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS CONTINGUTS DEL WEBSITE Els textos i elements gràfics (fotografia, disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixen el WEBSITE i difosos a través d'aquest, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de Hostal Fina, protegits per la regulació espanyola i comunitària en l'àmbit de la propietat intel·lectual, conforme al Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de propietat Intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d'Incorporació al Dret Espanyol de la Directiva 96/9 / CE sobre la protecció jurídica de les bases de dades. No serà possible la seva reproducció sense autorització expressa i per escrit de Hostal Fina.